ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ