ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พ.ค. 2567  »  ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
04 เม.ย. 2567  »  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีสงน้ำพระ (หลวงพ่อวัดไร่ขิง) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
04 เม.ย. 2567  »  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จับมือบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาฯ
04 เม.ย. 2567  »  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมหารือกับ บริษัท เอ็นพีเอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาฯ
04 เม.ย. 2567  »  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคำขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

ความร่วมมือทางวิชาการ