อบรมหลักสูตร Pastry design

เรื่อง รายงานผลการอบรมการสัมมนา และการประชุม

เรียน อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

          ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 4614 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ได้สั่งให้ข้าพเจ้าเดินทางไปร่วมอบรมหลักสูตร Pastry design  ณ โรงเรียนสอนทําอาหาร Chocolatehouse Bangkok pastry arts academy กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นั้น

          ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรม สัมมนา ประชุมฯ ดังต่อไปนี้

1. ชื่อเรื่อง หลักสูตร Pastry design

2. ผู้จัด โรงเรียนสอนทําอาหาร Chocolatehouse Bangkok pastry arts academy

3. สถานที่ โรงเรียนสอนทําอาหาร Chocolatehouse โครงการบีอเนิวเศรษญสิริ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

4. จุดมุ่งหมายของการจัดเพื่ออบรมการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การใช้ช็อคโกแลตและการออกแบบขนมหวานระดับสูง

5. หัวข้อในการอบรม ได้แก่ การทำมูสและไส้ขนม การสเปรย์ช็อคโกแลต และการประกอบมูสเค้ก

6. สรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ

การอบรม Pastry design เป็นการอบรมการผลิตเบเกอรี่โดยการดีไซน์และออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ แนะนำการใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ เทคนิคการใช้ช็อคโกแลตในการสร้างสรรค์มูสเค้กเพื่อความสวยงาม และอบรมเทคนิคการทำเบเกอรี่แบบประกอบใช้มูสเค้กเป็นองค์ประกอบหลัก โดยการอบรมประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่  3 ชนิด คือ

1) Apple ซึ่งประกอบด้วย Vanilla sponge cake, Apple Compote, Vanilla mascarpone mousse, Chocolate rocher glaze และ Cocoa butter spray

2) Rose ประกอบด้วย Vanilla sponge cake, Berries rose mousse, Berries jelly Chocolate rocher glaze และ Cocoa butter spray

3) Chocolate bomb ประกอบด้วย Vanilla sponge cake, Chocolate mousse, Almond Praline และ Chocolate rocher glaze

 

                       

การเลือก 3D Silcone Mold for Mousse สำหรับมูสเค้กซึ่งควรทนต่อการแช่เย็น -40 ºc และการใช้ blast frezzer เพื่อย่นระยะเวลาการทำมูสและไส้ผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้สเปรย์ช็อคโกแลตแบบกระป๋องและสเปรย์แบบเครื่องพ่นที่ให้ลักษณะผลิตภัณฑ์และการขึ้นเกร็ดที่แตกต่างกันตามลักษณะหัวพ่น รวมถึงอธิบายการเก็บรักษาองค์ประกอบมูสเค้กโดยการหุ้มฟิมล์ยืดพลาสติกแบบแยกชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการจัดจำหน่าย

 

                                                          


     ประโยชน์ในการอบรมเพื่อนำมาใช้ในการสอนรายวิชาขนมอบและการตกแต่ง 2 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ใช้เนื้อมูสและช็อคโกแลตในการตกแต่ง ร่วมถึงสามารถนำมาประยุกต์กับงานสร้างสรรค์อาหารเพื่อเป็นแนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าอีกด้วยวรารัตน์ สานนท์

ผู้อบรม

โดย : อาจารย์วรารัตน์ สานนท์

อบรมหลักสูตร Pastry design
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ