โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

👉👉จัดโครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
🎉🎉🎉คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานบูธนิทรรศการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัย ก้าวไกลสู่วิชาชีพ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ