กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Srar of Science 2019

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Srar of Science 2019 รอบคัดเลือก ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร A4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ Moon & Srar of Science 2019
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ