นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และประชุมข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ