อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ได้รับรางวัล Best poster presentation award

อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ได้รับรางวัล Best poster presentation award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ international conference on science, technology and application of rare earths, Tirupati, India. 23-25 September 2018


                     

ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

อาจารย์ ดร.ยศกิต เรืองทวีป ได้รับรางวัล Best poster presentation award
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ