โครงการวิจัยจาก Glass labได้รับรางวัล "Silver Award"

โครงการวิจัยจาก Glass lab มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัล "Silver Award" ถ้วยรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


                                                                 


                       


ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

โครงการวิจัยจาก Glass labได้รับรางวัล "Silver Award"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ