ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองนกกระทุง จ.นครปฐม เพื่อสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลคลองนกกระทุง จ.นครปฐม เพื่อสาธิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ ผศ.ประภาพรรณ เพียรชอบ และ ผศ.ดร.พุฒิยา รัตนศิริวัฒน์