การพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ณ บริษัท เอิร์ธ อินฟอร์เมชัน เดเวล็อปเมนท์ จำกัด

3 พ.ค. 62 อาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าเยี่ยมและหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา สู่ #บัณฑิตนักปฏิบัติ ณ บริษัท เอิร์ธ อินฟอร์เมชัน เดเวล็อปเมนท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีคุณสุรินทร์ เจ้าของบริษัท ให้การตอนรับ และร่วมหารือในครั้งนี้


ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ ณ บริษัท เอิร์ธ อินฟอร์เมชัน เดเวล็อปเมนท์ จำกัด
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ