ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนเมษายน 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนเมษายน 2562

สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ :  https://news.npru.ac.th/u_news/news_detail.php?news_id=15205ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำเดือนเมษายน 2562
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ