ริสแบนรุ่นใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


ริสแบนรุ่นใหม่ออกแบบและจัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่ 1 สำหรับต้อนรับน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ตัวยางเป็นเรซินและโลหะเป็นสแตนเลสแท้ยิงเลเซอร์กัดเป็นตราโลโก้สาขาวิชา

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ริสแบนรุ่นใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ