อาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสิริณธร 25/12/2561


อาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสิริณธร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นี้

ข่าวสารจาก : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

อาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสิริณธร 25/12/2561
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ