รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานโล่นักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลงานวิจัย สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม ด้วยผลงานวิจัยที่เน้นทางด้านการพัฒนาเทคนิคหรืออัลกอริทึมใหม่ ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยี PMR, BPMR, HAMR, TDMR และ HDMR เพื่อช่วยทำให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีความจุข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น


Cr: ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม  PR NPRUข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รับโล่นักวิจัยดีเด่น
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ