นศ.สาขาวิศวกวรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสะพานไม้จำลอง 1.นายจักรกฤษณ์ จีนเลี้ยง 2. นายอิทธิภัญโญ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ 3. นายก่อเกียรติ กุลเกตุ และรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ประเภทสะพานเหล็กจำลอง 1. นายมงคล จีนเลี้ยง 2.นายนำพล บุญชูเชิด 3. นายฐิติภัทธ์ พูลดอนไพร โดยมี อาจารย์บัญญัติ วารินทร์ใหล เป็นผู้ควบคุมทีมและนายอุดมสุข เชี่ยวชาญนา เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวสารจาก : กองกลางคณะวิทย์

นศ.สาขาวิศวกวรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ