ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบผ่านการแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

image

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สอบผ่านการแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ