สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา เรื่อง เสนอให้พิจารณาเกณฑ์การไม่รับนักศึกษาที่มีตาบอดสี

 

 

 

ย้อนกลับ