ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

 

 

 

ย้อนกลับ