สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

ย้อนกลับ