ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ