ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ