ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (ในวันที่ 29 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น.)

 

 

 

ย้อนกลับ