ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวารและเจริญภาวนาถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

 

 

 

ย้อนกลับ