ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ