ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสมัครเข้าร่วมโครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการไมซ์ที่ขอรับรองมาตรฐานการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2559

 

 

 

ย้อนกลับ