น้องซายคว้ารางวัล Popular vote

image

นางสาวณีระนาถ หุ่นสิน (น้องซาย) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Popular vote ในการประกวด “Mr.&Miss Parata of Thailand” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น้องซายคว้ารางวัล Popular vote
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ