โครงการวิจัยจาก Glass lab @ NPRU เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"

image

โครงการวิจัยจาก Glass lab @ NPRU เรื่อง "การพัฒนาอัญมณีสังเคราะห์เปลี่ยนสีได้ จากขี้เถ้าเหลือใช้ทางการเกษตร" ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมจัดนิทรรศการเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการวิจัยจาก Glass lab @ NPRU เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559"
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ