การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และส่งเยาวชนเข้าร่วมแข้งขันในรายการ "คิดสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าหน้าใหม่ (The Governor)"

 

 

 

ย้อนกลับ