ขอเชิญร่วมการประชุมประจำเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1 (The 1st Annual Conference "Sustainable Practice of Thai Higher Education")

 

 

 

ย้อนกลับ