ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ ดร.รุ่งทิวา ชิดทอง
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ