นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สอบผ่าน Certificate Digital marketing

image

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หมู่เรียน 55/50 เข้าร่วมอบรมและสอบโครงการกูเกิ้ล โดยสอบผ่าน Certificate Digital marketing และได้เข้าร่วมโครงการ Google Ignite Black Belt รายชื่อดังนี้ นายธนพล ศรีสวัสดิ์ รหัส 554259122 นายสุเมธ จานทอง รหัส 554259153 นายฐิติพงศ์ รักวัฒนศิริกุล รหัส 554259111
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สอบผ่าน Certificate Digital marketing
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ