ขอเชิญชวนส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน

 

 

 

ย้อนกลับ