ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักงานนายยกรัฐมนตรี เรื่อง ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

ย้อนกลับ