"น้องซาย ณีระนาถ" คว้าตำแหน่งนางสาวนครปฐม

image

ขอแสดงความยินดีกับ "น้องซาย" นางสาวณีระนาถ หุ่นสิน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิ่ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้าตำแหน่งนางสาวนครปฐม 2559 และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"น้องซาย ณีระนาถ" คว้าตำแหน่งนางสาวนครปฐม
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ