อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

image

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ระดับดีเยี่ยม (Excellent oral presentation certificate) ในการนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Automated Scheduling Technique based on Multiple Timer Interrupts for Time-Triggered Co-operative Architecture ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Reliability Engineering ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ