ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและสิตการใช้งานเทคดนดลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot

 

 

 

ย้อนกลับ