ขอเชิญบุคลากรให้สังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการใช้งาน PLC เบื้องต้น (SIEMENS S7-200)"

 

 

 

ย้อนกลับ