ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว "โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 11" สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand

 

 

 

ย้อนกลับ