การจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2016)"

 

 

 

ย้อนกลับ