อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก

image

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย มรน. อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ เรื่อง "การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดการสุกของแตงโมด้วยเสียงเคาะ ลักษณะสีและลวดลายบนผิวเปลือกแตงโม" ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ปี 2559 (HERP CONGRESS IV)จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์เกษรินทร์ ชาวเกวียน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ