ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : หารขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย"(The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning)

 

 

 

ย้อนกลับ