ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยากรณ์เชิงสถิติ"

 

 

 

ย้อนกลับ