แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำชับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ

 

 

 

ย้อนกลับ