ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.ศุภมาศ ปั้นปัญญา
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ