ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานนมัสการปิดทองพระประจำปีของวัดบางช้างเหนือ

 

 

 

ย้อนกลับ