ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://pws.npru.ac.th/sanya/

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ อาจารย์ ดร.สัญญา ควรคิด
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ