ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของอาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง

image

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของอาจารย์ ดร.เมธานี หอมทอง
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ