ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

 

 

 

ย้อนกลับ