ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร IoT: เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย รุ่นที่ 2 ( IoT: Game Changing Technology)"

 

 

 

ย้อนกลับ