ขอแสดงความยินดีกับนายรัตนชัย แม้นพรหม

image

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตนชัย แม้นพรหม นักศึกษาหมู่เรียน 54/35 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ข่าวสารจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตนชัย แม้นพรหม
www.npru.ac.th
http://sc.npru.ac.th

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

ย้อนกลับ